apk.cafe
Những ứng dụng tốt nhất cho Android

Bạn có thể tải xuống tệp APK ở đây "ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua" miễn phí đối với Android, tệp APK phiên bản - 1.2.150 chỉ cần bấm nút này để tải về Android của bạn. Việc này hoàn toàn đơn giản và an toàn. Chúng tôi chỉ cung cấp các tệp APK bản gốc. Nếu thông tin nào trên trang web này vi phạm quyền lợi của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi

Ảnh chụp màn hình cho КУпАП України
Mô tả cho КУпАП України (từ google play)

Chỉnh sửa ngày 27 tháng 4 năm 2021.
Chương trình bằng tiếng Ukraina.
Có quảng cáo trong phiên bản miễn phí.
*************************************************

Mã Của Ukraine về vi phạm hành chính (KUpAP) là một hành vi quy phạm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ công chúng để đưa ra trách nhiệm hành chính.
Nhiệm vụ của Bộ luật về vi phạm hành chính của Ukraine là bảo vệ các quyền và tự do của công dân, tài sản, trật tự hiến pháp của Ukraine, quyền và lợi ích của các doanh nghiệp, thể chế và tổ chức, luật pháp và trật tự, tăng cường pháp quyền, phòng chống tội phạm, giáo dục công dân theo tinh thần Hiến pháp và pháp luật của Ukraine., danh dự, nhân phẩm của công dân khác, các quy tắc chung sống, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trước xã hội.

Chương trình Bộ luật của Ukraine về các vi phạm hành chính có phiên bản đầy đủ của Bộ luật của Ukraine về các hành vi vi phạm hành chính với tất cả các thay đổi và bổ sung.

Chương trình kết hợp dễ sử dụng và giao diện rõ ràng.
Nó là một trợ lý đáng tin cậy cho những người cần Bộ luật của Ukraine về các hành vi vi phạm hành chính, luôn ở trong tầm tay.

Những ưu điểm của ứng dụng là:
1. Tìm kiếm - bạn có thể tìm kiếm theo từ khóa.
2. Dấu trang - Bạn có thể thêm các bài báo vào danh sách dấu trang của mình và xóa chúng.
3. Các cài đặt khác nhau - bạn có thể thay đổi phông chữ và chủ đề của ứng dụng.

Lịch sử của các phiên bản КУпАП України
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.150
Phiên bản 1.2.150 Phiên bản
cập nhật của mã từ 27.04.2021.
Chi tiết hơn trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.148
Phiên bản 1.2.148 Phiên bản
cập nhật của Mã ngày 21.03.2021.
Chi tiết hơn trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.142
Phiên bản 1.2.142 Phiên bản
cập nhật của mã từ 01.01.2021.
Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.140
Phiên bản 1.2.140 Phiên bản
cập nhật của Mã ngày 29.11.2020.
Chi tiết hơn trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.139
Phiên bản 1.2.139 Phiên bản
cập nhật của Mã ngày 21.11.2020.
Chi tiết hơn trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.133
Phiên bản 1.2.133 Phiên bản
cập nhật của Mã ngày 13.08.2020.
Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.132
Phiên bản 1.2.132 Phiên bản
cập nhật của Mã ngày 23.07.2020.
Chi tiết hơn trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.131
Phiên bản 1.2.131 Phiên bản
cập nhật của mã từ 01.07.2020.
Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.129
Phiên bản 1.2.129 Phiên bản
cập nhật của Mã ngày 11.06.2020.
Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.127
Phiên bản 1.2.127 Phiên bản
cập nhật của Mã ngày 14.05.2020.
Thông tin chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.125
Phiên bản 1.2.125 Phiên bản
cập nhật của Mã ngày 02.04.2020.
Chi tiết hơn trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.106
Phiên bản 1.2.106 Phiên bản
cập nhật của Mã ngày 22 tháng 8 năm 2019 .
Thông tin chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.105
Phiên bản 1.2.105 Phiên bản
cập nhật của mã từ 03.07.2019.
Chi tiết hơn trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.104
Phiên bản 1.2.104 Phiên bản
cập nhật của Bộ luật ngày 19.05.2019.
Thông tin chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.102
Phiên bản 1.2.102 Phiên bản
cập nhật của Bộ luật ngày 07.02.2019.
Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.101
Phiên bản 1.2.101 Phiên bản
cập nhật của Code từ ngày 01.01.2019.
Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.99
Phiên bản 1.2.99 Phiên bản
cập nhật của Code ngày 23/11/2018.
Chi tiết hơn trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.94
Phiên bản 1.2.94 Phiên bản
cập nhật của Code ngày 27/09/2018 .
Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.93
Phiên bản 1.2.93 Phiên bản
cập nhật của Code ngày 28/08/2018.
Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.92
Phiên bản 1.2.92 Phiên bản
cập nhật của Bộ luật ngày 23 tháng 7 năm 2018 .
Chi tiết hơn trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.91
Phiên bản 1.2.91 Phiên bản
cập nhật của Bộ luật ngày 14 tháng 6 năm 2018.
Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.90
Phiên bản 1.2.90 Phiên bản
cập nhật của Mã ngày 25.05.2018.
Thông tin chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.89
Phiên bản 1.2.89 Phiên bản
cập nhật của Mã ngày 05.05.2018.
Thông tin chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.86
Phiên bản 1.2.88 Phiên bản
cập nhật của Bộ quy tắc ngày 29/04/2018.
Chi tiết hơn trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.85
Phiên bản 1.2.85 Phiên bản cập nhật của mã ngày 6 tháng 2 năm 2018. Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.82
Phiên bản 1.2.82 Phiên bản cập nhật của mã từ ngày 7 tháng 1 năm 2018. Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.80
Phiên bản 1.2.80 Phiên bản cập nhật của mã từ ngày 18/12/2017 Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.77
Phiên bản 1.2.77 Phiên bản cập nhật của mã từ 03.09.2017 Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.76
Phiên bản 1.2.76 Phiên bản cập nhật của mã từ ngày 04.08.2017 Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.75
Phiên bản 1.2.75 Phiên bản cập nhật của mã từ 02.08.2017 Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Mới trong ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua 1.2.74
Phiên bản 1.2.74 Phiên bản cập nhật của mã từ ngày 15.06.2017 Xem chi tiết trong phần "THAY ĐỔI PHÁP LUẬT".
Đánh giá ứng dụng này
Thông tin
Những phiên bản tệp APK khác ua.oleksandr.kotyuk.codeadministrativeoffencesua dành cho Android
Giống như ứng dụng
 • icon Wattpad
  Wattpad
  phiên bản: 8.94.0
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★7.7/10
 • icon Hacking Tutorials 2.0
  Hacking Tutorials 2.0
  phiên bản: 2.0.05
  đã cập nhật: 2017 Jun 24
  xếp hạng: ★8.7/10
 • icon PDF Reader
  PDF Reader
  phiên bản: 6.5
  đã cập nhật: 2019 Oct 19
  xếp hạng: ★8.6/10
 • icon المكتبة الشاملة
  المكتبة الشاملة
  phiên bản: 9.5
  đã cập nhật: 2017 Jun 30
  xếp hạng: ★9.1/10
 • icon Navigator UZ
  Navigator UZ
  phiên bản: 1.0.1
  đã cập nhật: 2017 Jul 04
  xếp hạng: ★7.4/10
 • icon Chaets Shadow fight 2
  Chaets Shadow fight 2
  phiên bản: 1.0
  đã cập nhật: 2017 Jul 19
  xếp hạng: ★6.3/10
 • icon Kiwix, Wikipedia offline
  Kiwix, Wikipedia offline
  phiên bản: 3.4.3
  đã cập nhật: 2020 Dec 26
  xếp hạng: ★8.7/10
 • icon EBook Reader & PDF Reader
  EBook Reader & PDF Reader
  phiên bản: 1.8.7.0
  đã cập nhật: 2020 Nov 18
  xếp hạng: ★8.6/10
 • icon JW Library
  JW Library
  phiên bản: 12.2.1
  đã cập nhật: 2020 Nov 10
  xếp hạng: ★9.7/10
 • icon CATHOLIC MISSAL FOR NIGERIA
  CATHOLIC MISSAL FOR NIGERIA
  phiên bản: 1.0.40
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★8.9/10
 • icon iShia Books
  iShia Books
  phiên bản: 2.5.4
  đã cập nhật: 2017 Jun 30
  xếp hạng: ★9.2/10
 • icon Amazon Kindle
  Amazon Kindle
  phiên bản: 8.37.0.100(1.3.234695.0)
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★9.6/10
 • icon WP Beta
  WP Beta
  phiên bản: 8.95.0.10
  đã cập nhật: 2021 Jan 02
  xếp hạng: ★7.6/10
 • icon Shaytanat (1-4-kitoblar)
  Shaytanat (1-4-kitoblar)
  phiên bản: 1.0
  đã cập nhật: 2017 Jul 04
  xếp hạng: ★9.3/10
 • icon MangaZone
  MangaZone
  phiên bản: 6.0.8
  đã cập nhật: 2019 Mar 14
  xếp hạng: ★7.1/10
 • icon MyHeritage - Family Tree
  MyHeritage - Family Tree
  phiên bản: 5.6.4
  đã cập nhật: 2020 Dec 26
  xếp hạng: ★8.5/10
 • icon تهكير كلاش اوف كلآنس SIMULATOR
  تهكير كلاش اوف كلآنس SIMULATOR
  phiên bản: 1.0
  đã cập nhật: 2017 Jul 19
  xếp hạng: ★7.6/10
 • icon Cheats for Subway Surfers
  Cheats for Subway Surfers
  phiên bản: 2.0
  đã cập nhật: 2017 Jul 02
  xếp hạng: ★6.1/10
Chương trình android tốt nhất
Android phổ biến ứng dụng